Games4u.se använder cookies för att förbättra din användarupplevelse JAG FÖRSTÅR
VIKTIG INFORMATION
Rädda Games4u från nerläggning!
Vi behöver medlemmarnas agerande nu.

Begär ut samtliga handlingar från MUCF

Anser du att Goodgame förbundsstyrelse agerar felaktigt, kontakta tillförordnad ordförande Roger Petrini.

Läs nyheten, där finns alla uppgifter hur du går tillväga.
http://games4u.se/media/nyheter/games4-riskerar-nerlaggning-vi-behover-er-hjalp-nu-

Här diskuterar vi situationen
http://games4u.se/forum/games4u/allmant/-games4-riskerar-nerlaggning
Datorbasen Technologies AB mo-sms Goodgame Riksförbund EasyAntiCheat
Protokoll

Årsmöte 2017

Här kan ni ladda ner alla handlingar, så som verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och budget!

Dagordning årsmöte 2017-05-19

1 Mötets öppnande

Alexander Widbark förklarar mötet öppnat.

2 Fastställande av röstlängd

Michael Levin, Alexander Widbark, Berndt Nilsson, Adrian Levin, Doris Levin, Hampus Levin, Dan Svensson

3 Mötets behörighet

Alla deltagande är överens om att mötet är behörigt, det vill säga att det kallats till mötet minst två veckor innan och informerats i olika kanaler, så som hemsidan och nyhetsbrev.

4 Val av mötesordförande

Alexander Widbark väljs till mötesordförande.

5 Val av mötessekreterare

Adrian Levin väljs till mötessekreterare.

6 Val av två personer att justera protokollet

Hampus Levin och Dan Svensson väljs till att justera protokollet.

7 Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året

Nordic Masters Säsong 2

Vårt stora evenemang under 2016 var Nordic Masters säsong 2. Vi valde att söka samarbetspartners för att kunna generera större prispott. Följande föreningar blev partners till evenemanget: BrutalCS, E‐sportföreningen NordicMasters, CSGOSwe Sverige.

Vi valde även att samarbeta med ett mediaprogram från en gymnasieskola i Klippan. Läraren Dick deltog med 12 elever. Dessa levererade en utmärkt tv produktion. Ligger klipp uppe på vår Youtube kanal, se länk här!

Vi valde även att flyga in två casters, Robin Voltie Takac samt Hugo Byron. Vi peakade ca 20 000 unika tittare samtidigt på https://www.twitch.tv/games4utv. Vi valde att ha 10 onlinekval där olika lag fick tävla om sin plats in i tävlingen, de andra 6 platserna, fick speciellt inbjudna lag. Vi var väldigt glada att se det ökade intresset för sådana här event. I semifinalerna representerades lag från fyra nordiska nationer: Finland, Norge, Sverige & Danmark. Vinnaren  blev det finska laget Team Arctic, som vårt egna lag Games4u också var de enda att vinna en karta mot.

Länk till finalen

Karta 1, klicka här för att se den!

Karta 2, klicka här för att se den!

Slutresultat

1 Team Rctic 70 000 SEK

2 BX3 35 000 SEK

3 Torpedo

4 Team Preparation

688 000 bokade spelservrar

Under 2016 så nådde vi 688 000 bokade spelservar sedan juli 2012. Detta är något som vi anser är väldigt framgångsrikt då en av våra främsta fördelar i föreningen är just serveruthyrning.

Lansering av ny hemsida

Under det senaste verksamhetsåret har föreningen också lanserat en ny hemsida med en ny design. Efter att ha haft den en tid har vi haft möjlighet att utvärdera den och har planer på att utveckla den ännu mer det kommande året.

8 Ekonomisk berättelse för förra året

Ekonomiska berättelsen finns att ladda ner, alla på mötet accepterade den.

9 Revisorernas berättelse för förra året

Revisor Garry har godkänt det ekonomiska under verksamhetsåret men det skriftliga godkännandet har inte hunnit inkommit till årsmötet utan det läggs upp här i protokollet så fort vi fått det.

10 Ansvarsfrihet för förra årets styrelse

Styrelsen fick ansvarsfrihet för förra verksamhetsåret av samtliga röstberättigande.

11 Årets verksamhetsplan

Vi tittade på verksamhetsplanen och alla godkände den, den går att läsa nedan.

Vår målgrupp

Vi riktar in oss på målgruppen personer mellan 12-25 år i första hand och verksamheten ska vara anpassad för att hobbyspelare och kompisgrupper ska kunna delta i föreningens aktiviteter. Vi har inte längre samma uttalad ambition att bjuda in proffsspelare i samma frekvens som tidigare år.

Tävlingarnas inriktning

Det ska vara lätt att delta i tävlingar i föreningen och vi ska ha ett tänk kring priser i tävlingar som är anpassade efter vår målgrupp. I det ingår att ha en variation i priser och vår ambition är att det ska göra det mer lockande att delta om priserna varierar. Under året är förhoppningen att antal medlemmar ska vara runt 10 000 stycken. I dagens läge finns det cirka 6000 medlemmar i föreningen och under året när vi kommer igång med aktiviteter har vi som mål att hamna runt 10 000 registrerade medlemmar i föreningen. Genom att planera tävlingar och ha dessa med jämna mellanrum tror vi att det tillsammans med våra övriga tjänster, exempelvis serveruthyrningen, kan göra att vi når vårt mål.

Lyhördhet mot medlemmar

Vi vill skapa en lyhördhet mot föreningens medlemmar där vi ska ha förmåga att lyssna in konstruktiva önskemål från våra medlemmar. Det är en viktig del av Games4u att ha denna förmågan eftersom föreningens medlemmar är de som utgör vår förening. Vi ska både bjuda in till diskussioner med aktiva medlemmar och även vara allmänt lyhörda.

Hemsidan ska utvecklas

Den hemsidan vi för närvarande har brister i framförallt design. En prioriterad fråga under verksamhetsåret är att utveckla den en gång för alla för att skapa en snyggare och mer funktionell design vilket vi tror ska ha en positiv påverkan på föreningen i stort. Hemsidan är trots allt den centrala plattformen som sammanbinder föreningen och medlemmarna.

12 Årets budget och fastställande av medlemsavgift

Notering från ordförande Michael Levin är att bidraget per medlem är något mindre det här året, och därmed även budgeten. Det beslutas om att det fortsatt ska vara gratis att vara medlem i föreningen.

13 Val av årets styrelse

Styrelseposition: Ordförande

Michael Levin (2019)

Styrelseposition: Sekreterare

Alexander Vidbark (2018)

Styrelseposition: Kassör

Doris Levin (2018)

Styrelseposition: Ledamot (finns 4 stycken i styrelsen)

Daniel Nilsson (2019)

Adrian Levin (2018)

Dan Svensson (2018)

Joel Klingstedt (2019)

Styrelseposition: Suppleant

Bernt Nilsson (2019)

Förslaget på styrelse röstades igenom enhälligt.

14 Val av årets revisor

Garry Köhen väljs som revisor.

15 Val av årets valberedare

Inga förslag har inkommit, ingen valdes därmed.

16 Motioner

Inga motioner att behandla har inkommit.

17 Hemsidan

Det finns både positiva och negativa saker med Datorbasen som webbutvecklare. Kommunikationen är inte alltid felfri. Vi har tittat på olika lösningar och kommer fortsätta göra det för att se hur man kan gå framåt. Vi leasar just nu hemsidan.

Robin vid Datorbasen har lämnat offert på cirka 15000-20000 kr för att helt byta design och koda de undersidor vi har för närvarande. Ett alternativ att överväga är att ta i en extern designer som fixar design som Robin sen kodar in och på så sätt kan man krympa kostnaderna. Styrelsen tog beslut om att diskutera det vidare.

18 Övriga frågor

Minst fem möten under kommande verksamhetsåret – Under året ska det hållas fem styrelsemöten för att involvera styrelsen mer i det dagliga arbetet med föreningen. Det första mötet kommer kallas till någon gång under de kommande två veckorna.

Dator till föregående sekreterare – Föreningens förra sekreterare, Marcus Mod, har just nu datorn som han fick för att sitta i styrelsen de gångna verksamhetsåret. Han fick datorn för att kunna sköta sin roll men nu när han lämnat styrelsen ska han återlämna den, något som inte skett trots flertalet uppmaningar om det från Michael Levin. Styrelsen kom överens om att gå vidare med en anmälan om inte datorn lämnas tillbaka snarast.

Möte med Goodgame angående sjunkande bidrag – Michael har varit på möte med Goodgame angående att bidragen sjunker och för att diskutera olika lösningar för att få mer medel till att driva vår förening. Detta är en fråga som behöver fortsätta diskuteras i fortsättningen, något som styrelsen var överens om.

19 Mötets avslutande

Mötesordförande Alexander Widbark förklarar mötet som avslutat.


Nyheter

Games4 riskerar nerläggning. Vi beh...

1 dag sedan

Tävling uppdaterad VAR MED OCH VINN...

1 månad sedan

Games4u har fått uppgifter om jäv i...

1 månad sedan

VAR MED OCH VINN KARAMBIT GAMMA DOP...

1 månad sedan

God Jul Och Gott nytt år önskar Gam...

1 månad sedan