Games4u.se använder cookies för att förbättra din användarupplevelse JAG FÖRSTÅR
Datorbasen Technologies AB mo-sms Goodgame Riksförbund EasyAntiCheat

Games4us förtroende för sittande förbundstyrelse är förbrukat.

Därför har vi mailat Goodgame förbundsstyrelse med krav på att utlysa ett extrainsatt förbundsråd.

Tyvärr inget som gjordes på föregående möte, trots att stadgarna säger det ska ske om minst 20% av föreningarna kräver detta.

Styrelsen använder sin position för att gynna sig själva och utarma ekonomin genom ett beslutsförfarande där flera av dem borde anmält jäv och inte alls fattat beslut i frågan.

I syfte att skapa ett nytt projekt bildade tre av ledamöterna en ny förening kallad Sverigekampen. 

Det är alltså tre av förbundsstyrelsens ledamöter som  ingår i Sverigekampens styrelse,


Ordförande Roger Petrini, Josefin Lidberg,Alexander Engman samt och en fjärde Aron Larsson som är beslutad om anställning i projektet. 

Dessa fyra sitter normalt just nu i Riksförbundets styrelse med den skillnaden att det är Alexander Engman som är Ordf i Riksförbundet Goodgame - han är den enda som har anmält jäv.


Trots Ordförandens förklaring och anmälan om jäv accepterade man inte att man
befann sig i en jävssituation. Det ska tilläggas att flera ledamöter i andra situationer enligt protokoll på nätet anmält jäv för mindre jävssituation än denna. 

Man måste således misstänka att det föreligger en slags ”kupp” bakom beslutet. Man kan också på detta sätt anta att projektet i första hand kommer att gynna de deltagande föreningarna i styrelsen.

De fyra valde att bevilja sin egen nybildade förening som inte beviljats föreningsstatus 200 000 kr. Projektansökan var bristfällig och har fått kompletteras i efterhand. Bl a saknade den
budget.

När en styrelse skall fatta beslut om en sak som berör någon av dem själva skall de lämna rummet och alltså inte vara delaktiga i sitt eget beslut. I det här fallet har så inte skett eftersom hela styrelsen berörs av beslutet och därmed har en solklar jävsituation uppstått.

Två av ledamöterna Roger Petrini, Ordfi Sverigekampen samt Aron Larsson ledamöt och kassör i Riksförbundet Goodgame, skrev projektansökan som de senare på kvällen beviljade 200 000 kr för.

Föreningen har har inte godkänts ännu av förbundet eftersom den inte uppfyller de krav som Goodgame måste fylla från MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Projektpengarna går således till ett projekt som inte är godkänt på förbundets stämma, förbundsrådet.

Vidare har 2 av ledamöterna har ett förhållande som visserligen varit känt när det röstades in men vid denna situation när flera av ledamöterna kommer frånsamma geografiska område får styrelsen en svag beslutsfattande position.

Mindre än 2 veckor innan beslutet togs höll förbundet en årsstämma, förbundsrådet, där en budget antogs. I denna budget nämns inte ett ord om planerna på att gynna sig själva med 200 000 kr, som är ett så stort belopp att alla medlemmar borde haft möjlighet och rätt att tycka till om detta.

I och med detta beslut började utbetalningar ske, till en av personerna i styrelsen – Aron Larsson. 

Han har hittills erhållit ca 30 000 kr och inte redovisat vart pengarna har gått eller hur de använts. Styrelsen har beslutat att betala ut ytterligare 50 000 kr och strunta i lönerna till förbundets anställda personal. 

Varje GODKÄND förening inom förbundet har ett krav på att om de förväntas/skall få ut mer än 9 999 kr så skall ett organisationsnummer och föreningskonto finnas, här har de inte ställt samma krav utan bara beordrat utbetalning. Ca 20 000 kr har utbetalats iform av faktura och de övriga i medel direkt till föreningen.

Vimenar att Roger Petrini och Aron Larsson samt styrelsen har gjort sig skyldiga till förskingring. En person har reserverat sig mot styrelsens beslut att bevilja 200 000 kr och det är ordförande Alexander Engman,
det är en reservation som finns och det i inledning av projektbeslutet.
Styrelsen lämnar inte ut protokoll till någon, och styrelsen ”hemligstämplar” därmed protokollen.

Redan i april månad fattade styrelsen beslut om att föreningarna skulle delges synpunkter på
att avsätta medel till att utveckla Sverigekampen. Men inget av detta genomfördes.

Under det senaste mötet den 16 december väljer styrelsen att bevilja utbetalning av 50 000 kr förutom de ca 30 000 kr man redan har valt att betala ut till Sverigekampen. I samband med detta överväger man också att försätta organisationen i konkurs eftersom man nu fått återkrav från MUCF.

I samband med detta har man också uttryckt att kansliets personal skulle ha samarbetssvårigheter eftersom
de inte medverkat till att bevilja föreningen medlemsskap och arrangeramed utbetalningar enligt styrelsens uppmaning.


Personerna i styrelsen, som skall hållas ansvariga är jäv och förskingring är:

Ordinarie

Roger Petrini – Aesir Gaming

Aron Larsson – Team Property

Josefine Lidberg –Kassör  Lidköpings Dataförening

Joakim Wahlström –Ledamot Lidköpings Dataförening

Suppleanter (vid jävstillfället)

Manuel Melani –  Sekreterare Lidköpings Dataförening (Sedan den 16 december ordinarie ledamot)

Efter namnen är vilken förening man är med i utöver att man sitter i förbundsstyrelsen


Uppdatering 20180108

Lidköpings Dataförening svarade så här på vår skrivelse om att stödja vårt krav på att utlysa extrainsatt förbundsråd.


"Lidköpings dataföreningsstyrelse finner i dagsläget ingen anledning att misstro Riksförbundet
Goodgame styrelse. 

Vänliga hälsningar Johan Svensson Ordförande  Lidköpings dataförening"

(Johan Svensson sitter även i Goodgames valberedning)


En anledning till svaret kan vara att 4/7 personer är involverade i Lidköpings Dataförening samt Goodgame.

Man vill inte utlysa ett extra förbundsråd när alla vet att övriga föreningar ser att det är frågan om jäv och kommer rösta bort personerna pga jävEn polisanmälan är upprättad efter att Goodgame förbundsstyrelsestyrelsen inte följer stadgarna och utlyser extrainsatt förbundsråd.

Förhoppningsvis leder det till åtal.


328 visningar 0 kommentarer
Nyheter

Tävling uppdaterad VAR MED OCH VINN...

2 veckor sedan

Games4u har fått uppgifter om jäv i...

3 veckor sedan

VAR MED OCH VINN KARAMBIT GAMMA DOP...

3 veckor sedan

God Jul Och Gott nytt år önskar Gam...

3 veckor sedan

Årsmötet genomfört

8 månader sedan